สัมมนาวิชาการ

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
สัมมนาวิชาการ

คือ การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องวิชาการที่สนใจร่วมกัน และนำเอาประสบการณ์มาเล่าสู่ที่ประชุมฟัง เพื่อหาลักษณะที่ดีที่สุด เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันต่อไป

นโยบายจัดการความรู้

 

"พัฒนาองค์ความรู้ วศ.
สนับสนุนความเป็นเลิศ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคุณภาพของประเทศ (NQI)
สู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน"